Model 3訂單多 Tesla廠區擴建至Livermore

(S) Tesla D nb

電動汽車製造商Tesla將擴建廠區,從東灣佛利蒙市延伸到Livermore市…