FBI承認誇大化驗結果對被告不利 造成數起錯判

FBI lab nb

聯邦司法部和聯邦調查局(FBI)承認,在2000年之前FBI一個科學鑑證精英小組幾乎每個化驗員都曾經在刑事審訊中誇大針對…