NASA協助調查灣區空氣污染

太空總署將派出裝有高科技儀器飛機,週四和週五飛過灣區上空,收集灣區冬季的空氣污染情況…