FBI和國稅局人員搜查奧克蘭特許學校

聯邦調查局FBI和國稅局調查員,週三傍晚五點持搜查令,到奧克蘭特許學校American Indian Schools的多個校園進行搜查…

奧克蘭American Indian特許學校執照獲更新

奧克蘭(屋崙)校區教育委員會,週三晚投票通過,允許American Indian特許學校的執照更新五年…