Beyonce確定現身超級碗中場秀 賈斯汀或將登台

第47屆美國”超級碗”冠軍(Superbowl)賽將於週日打響,目前,碧昂絲(Beyonce)已確定擔任表演嘉賓…