Hetch Hetchy需檢查輸水系統 供水將暫停60天

hetch-hetchy-nb

灣區居民有幸享用來自Hetch Hetchy水庫優質的飲用水,大家又知不知道由現在到3月初,Hetch Hetchy的供水需要暫停…