Lisicki records fastest serve in WTA history

Sabine Lisicki

Sabine Lisicki has hit the fastest record serve in the history of the women’s tennis tour…