Li Xiaolin denies shifting to property industry

Li-Xiaolin-nb

Li Xiaolin denies shifting to property industry…