Video shows Zhejiang boy badly beaten by bullies

Zhejiang-boy-abuse-nb

A video shows a 6-year-old boy was badly beaten by several bullies in Zhejiang, China…